Historia

Hallaryds Socken har anor från medeltiden och Helgeåområdet, som socknen ligger i, tros ha haft en fast befolkning från yngre stenåldern och framåt. Trakten är känd för sina stora biologiska värden med många biotopskyddade områden. Här finns också en
domarring och en tingsplats från folkvandringstiden. Kyrkbyn omnämns för första
gången i en jordebok från 1500-talet som Hallarid. Namnet har tolkats som röjningen vid berget och berget i fråga lär vara Kornberga. Det anses att det funnits befolkning från åtminstone 1200-talet nedanför denna höjd och den första kyrkan är från denna tid. Den andra kyrkan byggdes på 1570-talet och den nuvarande under 1860-talet.
Byggnaderna i kyrkbyn, församlingshemmet, kyrkan och handelsboden har i allt
väsentligt behållit dragen från sekelskiftet och är därför ett av länets få bevarade
sockencentra i sitt slag.

Socknen har en 2,5 mil lång gräns mot Skåne och har präglats av gränsstrider med
kulmen under snapphaneupproret på 1600-talet. Som typiskt exempel kan anföras en händelse i Hallaryd. Erland Collianders prästgård överfölls år 1678 av snapphanar som plundrade hans hus på allt lösöre och band honom med skägget fastspikat i ett träd, där han fick försmäkta under ett par dygn. Följande sommar, strax före krigsslutet (danska kriget), kom ännu en styrka snapphanar och plundrade åter prästgården. När de drog bort tog de prästen med sig och hotade att döda honom. Efter en tid återfick han friheten, sedan hustrun lyckats skrapa ihop en lösesumma på 160 daler. Erland kunde trösta sig med att Karl XI senare gav honom skattefrihet på livstid och andra gåvor.

Idag är Hallaryd en del av Älmhults kommun. Två kommunsammanslagningar har
genomförts, den första 1952 då Hallaryd gick upp i Göteryds storkommun och 1971 då Göteryd tillsammans med Hallaryd och Pjätteryd gick in i Älmhults kommun. I Hallaryd bor det cirka 500 personer. Här finns vacker natur, närhet till många större orter, ett rikt föreningsliv, förskola och bibliotek.

Källor: Dick Harrison, Arthur Andersson, Gods och Gårdar 2007, Wikipedia

Share Button