Torp i Hallaryd

Längs södra Smålandsgränsen mot Skåne ligger Hallaryd. Det har varit en bygd som under en tid utgjorde Sveriges gräns mot Danmark (Skåne). Snapphanar eller friskyttar härjade i gränslandet och förstörde för många.

Upphovet till den här hemsidan, är att vi vill dokumentera de ödetorp som vi känner till i Hallaryd. Vi vill också försöka namnge personer som bott och byggt vid dessa torp.

Det är ett intressant arbete som ger många ”aha-upplevelser”. Vi får och ha fått mycket hjälp av lokalbefolkningen som har kännedom om olika torp. Just nu, 2018, är vi i startskedet på arbetet, så mycket återstår.

Vi kommer att sätta upp skyltar vid de olika torpen, som anger vad de heter och några som har bott där.  För att ev. släktingar som söker sina anhöriga och var de har bott, så kommer vi att ange GPS-koordinater på hemsidan så det blir lättare att hitta.

Vi tar gärna emot synpunkter och rättelser om ni ser att något är fel.

Sven-Gunnar Aronsson/ Per Jonsson

torp framsida

För att komma till torpen kan ni trycka på valfri by nedan eller använda denna karttjänsten: Karttjänst

1. Brännhult 

2. Brötan

3. Elleböke

4. Fåglehult

5. Grysshult

6. Hallaböke

7. Hallaryd

8. Hallseryd

9. Hårhult

10. Hägdabygd

11. Kalvshult

12. Kimmelsbygd

13. Klädekulla

14. Kornberga

15. Kringelholma

16. Kroksbygd

17. Kruseböke

18. Kråkeryd

19. Lindås

20. Linnefalla

21. Sjuhult

22. Skåparyd

23. Starsholma

24. Stenshult

25. Sännesholma

26. Torsholma

27. Ulvberga

28. Vägla

29. Årbohult

30. Örnaholma

31. Örsnäs

Share Button