Pyttetorpet/Flyboda

Pyttetorpet/Flyboda
Under Grysshult 1:6

.

Bebott: 1780 – 1859

.

1780 – 1785 kallat Torpet
f.d. corpralen för Stenshult rote: Måns Hörberg, f. 1729, d. 1784
h. Anna Månsdotter, f. 1721,
enkan Ingjer Nilsdotter, f. 25/12 1756, död 17/7 1785

.

1785 – 1790
Per Nilsson, f. 1765, d. 1789 i Carlskrona, h. Brita Niclasdotter f. 1766
s. Niclas f. 19/10 1787
I dödboken för 1789 står det om Per Nilsson:
November, afled i Carlscrona gifta mannen och torparen uti Grysshult
Per Nilsson af Rödsot , antog ……- tjänst wid Kongl. Svänska örlogflottan
i September månad detta år, lär vara begrafven i Carlscrona, men dagen
då han dog och den dag han Begrofs war icke Kundgjordt

.

1791 – 1821 Från 1811 kallas torpet Flyboda
Nils Larsson, f. 27/10 1759, h. Brita ovan, omgift 1791, död 1819
styfson Niclas Persson, f. 19/10 1787, rymd och efterlyst 1804
d. Ingjerd f. 1791, s. Lars f. 21/6 1794, blir husar, furir för Brogård i XX,
d. Anna f. 4/11 1797 (trånsjuk)
1820- Nils Larsson gifter om sig med Lisa Jonasdotter f. 1791 från Trulsabygget

.

1821 – 1834
Lisa Jonasdotter f. 25/4 1791, s. Bengt Nilsson f. 22/9 1822
Jonas Jönsson f. 11/11 1802, d. 1831, h. Nilla Persdotter f. 3/12 1803
d. Anna f. 12/7 1826
Nils Larsson ovan bor kvar till sin död 1830

.

1832 – 1840
Eric Andersson f. 28/2 1802, h. Anna Jacobsdotter f. 27/1 1811
d. Anna Ericsdotter f. 7/9 1833

.

1841 – 1848
Sven Svensson f. 27/2 1817, h. Gunnil Månsdotter f. 24/1 1813
d. Johanna 1840, s. Sven 1844, s. Anders 1847

.

1851 – 1859
Christina Jacobsdotter f. 15/10 1819, o.ä.s Jon f. 26/4 1851

.

1853 inflyttar Pehr Jönsson f. 3/11 1830, h. Maria Christensdotter, f. 18/10 1827
Barn: Sissa, f. 1853, Nils f. 1854
Torpet är obebott efter 1859

.

GPS: N56.457349, E13.748458

.

Källa: Hallaryds kyrkoarkiv AI/3, s 12; A/4, s 44, s 176, s 348, s 492; AI/5, s58; AI/6, s92; AI/7, s44; AI/8, s45; AI/9, s 54; AI/10, s 78; AI/11, s 83; AI/12, s79; AI/13,s 100; AI/14, s94; AI/15, s 101; AI/16, s108; C/3, s 350;

.

Anm.
Pyttetorpet förekommer inte i husförhörslängderna.
På kartan från Laga skifte 1869 och 1881 nämns bara Pyttetorpet och Trulsabygget/Zackristorpet, inga andra torp nämns. De är också utsatta på kartan från skiftena och senare. Hur namnet Pyttetorpet uppstått är oklart.
Kanske syftar det på ett litet torp (pyttelitet) eller anspelar det på tidigare boende på torpet.
En möjlig, kanske långsökt förklaring skulle kunna vara Brita Niclasdotter ovan, bördig från Pjätteryd, vilket kan ha blivit Pytte i folkmun.
Hon bodde ju där i 34 år, från 1785 till 1819
Öknamn var vanligt förekommande förr i tiden.
Motsvarande kan sägas om närliggande torpet Bosaholm. I folkmun var det känt som Trulsatorpet och Zackristorpet efter tidigare invånare.
Share Button