Hallarydsgården

IMG_7114

Viktigt meddelande!

BÄSTE ANDELSÄGARE / MEDLEM !

Vid årsmötet på Hallarydsgården 2014-02-23 avgick hela den sittande styrelsen.

En mycket pedagogisk översikt av verksamheten framkom och ekonomin är mycket god. Styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

En interimsstyrelse bildades för att försöka reda ut hur vi går vidare.

Vi tycker att det är angeläget att gården får fortsätta sin verksamhet framöver.

Investeringar har gjorts under året, bland annat har fiber installerats.

Med anledning av ovanstående vill vi därför kalla till stormöte för att hitta möjligheter för framtiden.

Stormötet äger rum i  Hallaborg  Hallaryd  27 april kl. 15.00

Vår önskan är naturligtvis att du som andelsägare och medlem kommer med dina tankar kring det framtida arbetet med Hallarydsgården

Vi hälsar dig välkommen till detta stormöte och hoppas att du kan hitta tiden till att närvara.

Vi bjuder på kaffe med nå´t gott.   kaffe

För interimstyrelsen:

Bo Mazetti-Nissen

Stina Hagström

Jonas Ingesson

Börje Sernefell

Ingemar Jonsson                                                   
SV


 

 

 

Share Button