Soldattorpet rote 48, Grysshult

Under: Grysshult 1:6

Tjänsteår             Soldatens namn

1686-1697                   Jöns Persson, 1688 Musquetere     

– 1716                     Bengt Bengtsson Ryman, Död i Wismar 1716

1716 – 1717                 Nils Jönsson Ryman                      f. 1672

1717 – 1721                 Olof Larsson Ryman                      f. 1698

1721 – 1740                 Nils Persson Ryman                       f. 1703

1740 – 1764                 Per Jonas Jönsson Bergqvist          f. 1718

1765 – 1778                 Jonas Johansson Bergqvist             f. 1738

1778 – 1794                 Anders Andersson Hjerpe              f. 1740

1794 – 1801                 Vacant

1801 – 1806                 Nils Persson Husar                         f. 1778

1806 – 1817                 Nils Jonasson Glad                        f. 1776

                                                      Vacant

– 1822                  Petter Jonasson Glants            f. 1794        

1823 – 1835                 Börje Svensson Glad                      f. 1795          

1836 – 1855                 Otto Lagergren                               f. 1805

                                    Avsked p.g.a. sjukdom. Död i Lungsot 1860

1887 – 1913                 Sven Persson Gullberg                    f. 1866                                                                    Bodde i Hårhult

Flera av soldaterna har aldrig bott på torpet. Vid dessa tillfällen har det bebotts av andra personer. Men även som inhyse när soldaten bott här.

Otto Lagergren hade tidigare varit sergeant i Örnaholma, men av någon anledning blivit degraderad till korpral när han kom till Grysshult.

Efter Otto Lagergrens avsked 1855 drogs torpet in som soldattorp.

Enkan Helena Lagergren f.1813 samt dr. Sven Andersson f. 1810

och pigan Pernilla Andersson f. 1807, fick bo kvar.

Helena dör 1878    Pernilla dör 1881 och Sven 1885

Källa: AI/1, s 136, s 226; AI/5, s58; mönstr. 1806, s 235; 1716, s 272;

Share Button