Hallaryds Sockenråd

Hallaryds Sockenråd är en förening med drygt 200 medlemmar i Hallaryd. Vårt uppdrag är att utveckla Hallarydsbygden. Detta gör vi genom att engagera oss i frågor för att bibehålla och utveckla den service som idag finns i Hallaryd. För att utveckla en bygd krävs det att det skapas mötesplatser, därför arrangerar vi ett antal event under året såsom exempelvis julstuga, höstmöte med tema och årsmöte. För att se vad som skett nyligen, kolla in vår blogg här på hallaryd.se.

Vi välkomnar också nya medlemmar till Hallaryd samt gör informationsutskick till alla hushåll i socknen. Varje år första lördagen i juni arrangerar vi Hallarydsdagen tillsammans med hembygdsföreningen, idrottsföreningen och Betel. Vi har nyligen också framställt en turistbroschyr om Hallarydsbygden samt rest en minnessten över Jonas Hallenberg.

2019 består styrelsen av:

Åsa Dahlström, Ordförande, Pia Ulmestig, Kassör, Helene Isberg, Sekreterare samt Per-Anders Nilsson, Lukas Ruderstam, Bertil Pettersson, Lena Roslund, Susanne Sjölund, Micael Schmitz, Ewa Arvidsson och Andreas Andresen

DSC_7648

Här ser ni en bild på några av oss i styrelsen.

För kontakt eller mer info, kontakta ordförande Åsa Dahlström:

asa.dahl@bredband.net

Share Button