Välkomna till diskussion om aktuella frågor för Hallarydsbygden!

När: Back to Calendar 21 maj, 2018 @ 18:00 - 21:00
Var: Hallarydsgården
Häradsvägen 10
343 96 Hallaryd
Sverige

Älmhults kommun gör en uppföljning av de synpunkter och önskemål som framfördes i arbetet med översiktsplanen 2015.

Datum:     Måndagen den 21 maj 2018
Tid:           Kl. 18.00
Plats:       Hallarydsgården
Ingela Thulander, tekniska förvaltningen och Thomas Franzén, fritidsavdelningen, medverkar.
Älmhults kommun är med i ett projekt inom Hela Sverige ska leva, projektet Service i samverkan.
Processledare Siv Lindén medverkar i ett Framåtsyftande samtal om service i bygden.
Information om LONA-projektet – Utveckla attraktiva mötesplatser – natur och kultur vid Helgeå.
Föreningar och allmänheten inbjudes!
Kvällen ska vara ett möte för inspiration och samtal om aktuella frågor i Hallarydsbygden. Vi uppskattar att vi får ta del av era tankar, kompetens och engagemang under några timmar och ser fram emot en inspirerande och utvecklande kväll.
Välkommen!
Ingela Thulander, parkförman
ingela.thulander@almhult.se, tfn 0476-551 59
Thomas Franzén, fritidschef
thomas.franzen@almhult.se tfn 0476-551 30
Skärmklipp 2018-05-07 16.24.35
Share Button